-- Waar komen de gegevens vandaan

Bij het samenstellen van de familie-reconstructies is uitgegaan van de gegevens, die online te vinden zijn, geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters, het bevolkingsregister, notariële en gerechtelijke archieven.
Aanvullingen en verbeteringen hierop worden ons regelmatig toegestuurd, waarvoor onze dank.
Ook is veel geput uit mijn persoonlijke stambomen, waaraan al meer dan 20 jaar wordt gewerkt.

In de “Nieuwveense families” zijn op dit moment verwerkt:
De geboorteregisters 1812-1862
De huwelijksregisters 1812 1862
De overlijdensregisters 1812-1862
Dit met aanvullingen naar vroegere en latere tijden.


Lenette Rijlaarsdam

Bronnen:
Streekarchief Rijnlands-Midden
Wie was wie
Stichting Geneaknowhow
www.familysearch.org
Overzicht akten Nederland
Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
Gemeentearchief Rotterdam
www.stadsarchief.amsterdam.nl
Erfgoed Leiden en Omstreken
www.hetutrechtsarchief.nl
www.zeeuwengezocht.nl
nationaal archief
www.dehofmarken.nl
www.allezoetermeerders.nl
Online begraafplaatsen

Lijst van begraven personen te Nieuwveen - mevr.D.J.van Eijk – Vermeij
(aanwezig in de Oudheidkamer)

Het geslacht Habermehl in Nieuwveen - H.J.Habermehl
(aanwezig in de bibliotheek van de Oudheidkamer)

Terug naar Genealogie.
Langs deze link kunt u terugkeren naar de genealogie van de Historische Kring.

Terug naar de Historische Kring.
Langs deze link kunt u terugkeren naar de site van de Historische Kring.