Aantekeningen


Treffers 15,401 t/m 15,450 van 15,849

      «Vorige «1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... 317» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
15401 Marijtje Lucas van der Waard van der Waart, Jannetje (I20904)
 
15402 Marijtje Spruitenburg geb.Timmers van Immerzeel, Hellena Diederika (I1876)
 
15403 Marretje Cornelisze van Velsen van der Swaert, Koenraad (I20745)
 
15404 Marretje Gijsb. van Vliet en Gijsbert Cornelisze van Vliet van Vliet, Marijtje (I20952)
 
15405 Marretje Kornelis Bentschup, Neeltje/Benschup (I23863)
 
15406 Marretje vertrekt 16-05-1834 met kerk.att. naar Uithoorn. van der Horst, Marretje (I9238)
 
15407 Marrigje Burggraaf, huisvr. van Meerten Brand Burggraaf, Aaltje (I12115)
 
15408 Marrigje van Veen van Veen, Margie / Marretje (I5673)
 
15409 Marrigjen trouwt te Amerongen Cornelis (de) Vree.Zij krijgt een dochter Anna (de) Vree, Amerongen 1-10-1701.
Cornelis hertrouwt in 1703. 
Rietvelt, Marrigjen (I19730)
 
15410 Marrijtje van der Vennip en Lena de Vogel Besuijen, Tewes (I25800)
 
15411 Marritje Cornelisse van der Zwaan van der Swaan, Trijntje/van der Zwaan (I18572)
 
15412 Marritje Dirks van Vliet van Hasselt, Onleesbaar (I20644)
 
15413 Marten Buch en Antjen Pronk Beuk, Hendricus/Buch (I25615)
 
15414 Martinus Pronk en Agie Stigter Beuk, Martinus/Buch (I25103)
 
15415 Marytje Huigsdr van der Meulen en Neeltje Cornelisdr Kemp van der Meulen, Geertje (I12184)
 
15416 Mattheus Stolk en Cornelia Geervliet Stolk, Marretje (I18050)
 
15417 Matthijs komt met akte v. indemniteit van Nieuwveen naar Zevenhoven 07-08-1743 Rietvelt, Matthijs [Pieterse] (I13518)
 
15418 Meerte de Rijk, Antje de Rijk de Rijk, Pool (I2407)
 
15419 Meijnsje hertrouwt Cornelis Jacobse Smit te Zaandam. van Swieten, Meijnsje [Jansdr] (I19533)
 
15420 Met attestatie gekomen Voorburg naar de geref.kerk van Nieuwveen:16 april 1748 Mouton, Zacharias (I2038)
 
15421 Militair in het leger van Napoleon, 123e Regiment Infanterie van Linie. Wiltenburg, Cornelis (I22544)
 
15422 Militair in het leger van Napoleon, 2e Regiment Gardes d'Honneur Clant, Jacob Willem (I3394)
 
15423 Misschien zoon van Jan Cnelisse en Martie Paulus, ged.30-11-1692 Uithoorn, get.Jaaptie Damis ?? Cruijshaar, Cornelis / Crelis/Cruijsheer [Jansze] (I23164)
 
15424 Mogelijk dochter van Gerret van den Revieren en Maddeleentje Jacobs, hervormd gedoopt in de Westerkerk 15-11-1705.
Zij woonde ten tijde van haar huwelijk op de Blommarkt. 
van de Reviere, Maria (I7308)
 
15425 Mogelijk z.v.Jan Boon en Cornelia Stigter, gedoopt te Beusichem 15-02-1761. Boon, Willem (I1869)
 
15426 Na het overlijden van Gerrit trouwt Maritge Adriaen Jansz Floyt. Jeroensd., Maritge (I4836)
 
15427 Na het overlijden van Jacob trouwt Anna Arie van der Lelie, schipper. Bij het huwelijk van Maria wonen zij te Aarlanderveen. van Straaten, Anna / Antje (I4683)
 
15428 Neeltje hertrouwt Cornelis van Dijk Houweling, Neeltje (I6533)
 
15429 Neeltje Janze Wiltenburg Wiltenburg, Jacob [Cornelis] (I21472)
 
15430 Neeltje Krook, wed v. ds. Fr. van der Breggen, des kinds grootmoeder. Swart, Neeltje (I5777)
 
15431 Neeltje Teijse Focker Goedhart, Trijntje [Maartenze] (I26087)
 
15432 Neeltje van Hamburg de Man, Henricus Johannes (I1738)
 
15433 NeeltjeDirkse en Cornelis Willems van Zanten van Zanten, Anna (I26616)
 
15434 Nellige Kol Buurt, Trijntje (I21728)
 
15435 Nicolaas Slingerland, 44 jaar, smid, Zevenhoven, broer bruidegom, Arie Jacob van Wijngaarden, 28 jaar, student in de theologie, Utrecht, broer bruid,Peter van Rossenberg, 58 jaar, polderopzichter, Zevenhoven,Teunis de Bruin, 27 jaar, veldwachter, Zevenhoven Gezin F5657
 
15436 Nicolaas van Rossum, 48 jaar, bouwman, Nieuwveen,Jan Rekelhof, 68 jaar, vleeshouwer, Nieuwveen de Jong, Jan (I879)
 
15437 Nicolaas was gehuwd met Johanna Petronella Kloprogge ged. Utrecht (RK)op 19-4-1773, overl. Kampen 29-11-1833.
d.v. Lambertus Kloprogge en Maria Stevens. 
Romswinckel, Nicolaas (I23170)
 
15438 Niet zeker dat Neeltje bij deze vader hoort. Boot, Neeltje [Erasmisdr] (I17726)
 
15439 Nieuwveen, 04-03-1647:
Elbert Cornelisz Croock, wonend te Nieuwveen, getrouwd met Jannichge Cornelisdr, dochter van Reijmptge Cornelisdr, enz. 
Gezin F7123
 
15440 Nieuwveen, 09-06-1690:
"Tonis Pietersz Rietvelt, getrouwd met Grietge Mathijs Croes en Jan Cornelisz van Galen, getrouwd met Elsje Mathijs Croes, kinderen van Mathijs Croes en Elijsabet Harmensdr, beiden overleden te Nieuwveen, verkopen aan hun zwager Jan Jansz Pieron 2/3 van een huis en erf, het resterende 1/3 deel komt toe aan diens vrouw Catharina Mathijsdr Croes. Het huis is gelegen aan de Kerklaan, strekkend van daar tot de sloot, belend ten zuiden de koper en ten noorden Gijsbert Cornelisz Bos. Koopsom 133 gulden 6 stuivers 10 penningen." 
Gezin F4317
 
15441 Nieuwveen, 11-03-1689:
"Jan Gerritse van Ruijten, wonend te Nieuwveen, verklaart dat hij de boedel van zijn vader Gerrit Cornelisse van Ruijten, overleden in 1680, heeft verlaten, wegens meerdere schulden. Hij heeft de crediteuren uit zijn eigen beurs betaald, mede om niet als erfgenaam te fungeren. Gedaan hebbende uit godsvruchtende motieven, daar hij van zijn mondige dagen af zijn vaders erfenis had verworpen. Getuigen zijn Dirck van Schellingerhout, secretaris en Jacob Dirkse Vermeij, schepen." 
van Ruiten, Gerrit [Cornelis] (I19849)
 
15442 Nieuwveen, 13-06-1691:
"Claas Tonisse, lijndraaier te Nieuwveen, verkoopt aan Haesje Maertensdr van Heijningen, weduwe van Henrick Willemsz Oostenrijck, een huis en erf in de Muggeschans, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Heerweg tot de landscheiding, belend ten oosten de verkoper en ten westen Jacob Meertensz van Swieten. Koopsom 600 gulden. 
Gezin F4884
 
15443 Nieuwveen, 15-11-1693:
"Deling van de goederen van Maarten Clase, timmerman, tussen Willem Lenardse Hoogeveen en Cornelis Gerritsz van Ruijten, beiden getrouwd met een dochter van de overledene, die woonde in het Oosteinde van Nieuwveen. Willem Lenardse Hoogeveen ontvangt twee huizen en erven met 500 roeden land erachter gelegen; nog 200 roeden aan de westzijde van het huis met rietakkers, belend ten oosten Tewis Sijmonse van der Camp, ten zuiden de dijk, ten westen Dirk Cornelisse Koij en ten noorden Willem Lenardse; nog 400 roeden land in Kalslagen, belend ten oosten Marijtje Korsen, ten westen Tamis Cornelisse de Jong, ten noorden voornoemde de Jong en de Jonge Gijsbert van der Maen; nog een teeltuin aldaar, groot 25 roeden, belend ten oosten en zuiden Thamis de Jonge voornoemd, ten westen mr. Jacob Roos en ten noorden Jan Eijmerden; nog een akker aldaar, groot 50 roeden, belend ten oosten Willem Leendertse Hoogeveen zelf, ten zuiden en westen Willem Dirkse van Sijl en ten noorden de erfgenamen van Dirk van Schellingerhout; nog een huis en erf in de Muggeschans, nu bewoond door Jan Maartense Snijder, belend ten oosten het huis (hierna genoemd) dat Cornelis van Ruijten is toebedeeld, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen Annetje Erasmus en ten noorden Tewis Meijburg. Nog komt Willem Lenardse Hoogeveen wat Jan Maartense in de boedel van Maarten Clase schuldig is; nog een schuldbrief ten laste van Jan Cornelisse van Staveren, alias Commandant. Willem Lenardse Hoogeveen moet hiertegenover betalen de schuld van wat Cornelis Gillisse van der Schilden uit de boedel van Maarten Clase Timmerman toekomt. Cornelis van Ruijten ontvangt een huis en erf in de Muggeschans, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Bruijn, ten zuiden de dijk, ten westen het huis dat Willem Lenardse Hoogeveen ten deel valt en ten noorden Tewis Janse Meijburg; nog krijgt Cornelis van Ruijten van voornoemde Hoogeveen een bedrag van 70 gulden." 
van Swieten, Meerten [Claasen] (I19177)
 
15444 Nieuwveen, 18-03-1643:
"Bruijn Heijndricksz Wesendonck, getrouwd met Truijtgen Thomasdr van Swieten en Cornelis Erasmusz van Swieten als oom en voogd over de weeskinderen van Anthonis Erasmusz van Swieten en voornoemde Truijtgen Thomasdr, verkopen bij veiling aan Cornelis Pietersz Croock 4 hond land, belend ten oosten Claes Willem Schouten, ten westen Dirck Erasmuz, ten zuiden voornoemde Cornelis Pietersz en ten noorden de Nieuwveense dijk. Koopsom 1510 gulden." 
Gezin F7699
 
15445 Nieuwveen, 23-04-1676:
"Aeltje Foppen, weduwe van Cornelis Pietersz Moij, met haar zoon Jan Claesz van Leeuwen, verkoopt aan Arij Willemsz van Ruijten een half huis en erf, strekkend van de Nieuwveense dijk tot het secreet van Ghijsbert van der Maen, belend ten oosten de koper en ten westen van de Maen voornoemd. De koper is mede eigenaar van de wederhelft. Koopsom 175 gulden. 
Foppen, Aaltie (I20190)
 
15446 Nieuwveen, 24-03-1678:
"Jan de Lange, Pieter Besemer, schout van de Uiterbuurt en Ghijsbert Ghijsbertsz van der Maen, curators van de boedel van Jacob Cornelisz van Ruijten en Aeffje Jacobsdr de Lange, verkopen aan Dirck van Schellingerhout, bode van Nieuwveen en de Uiterbuurt, een huis en erf, belend ten oosten Cornelis Gerritsz van der Aer, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen Erassemis Jacobsz van Swieten en ten noorden de Wetering." 
Gezin F6262
 
15447 Nieuwveen, 24-06-1670:
"Michiel Pietersz, getrouwd met Leentge Erassemis van Veen en Theuis Jansz Meijburgh, getrouwd met Erassemisje Erassemis van Veen, dragen op in ruiling aan de kinderen van Cornelis Claesz Breetvelt 1 morgen hooiland in de Uiterbuurt, belend ten oosten Pietje Cornelis van der A, ten westen Claes Cornelisz Booth, ten zuiden Jan Leendertsz van Swieten en ten noorden het Jaagpad tussen Amsterdam en Gouda. Geruild tegen 1 morgen hooiland in Ter Aar." 
Gezin F8197
 
15448 Nieuwveen, 25-11-1688:
"
Machteltge Jansdr van Tol te Nieuwveen, mede haar meerderjarige kinderen Cornelis en Jan, geboren bij haar overleden man Gerrit Cornelisse van Ruijten, die beiden van de erfenis afstand doen. Machteltge als boedelhoudster met als voogd haar zoon Cornelis Gerritsz van Ruijten draagt over aan haar zoon Jan Gerritsz van Ruijten twee afgebrande huizen en erven, waarvan het westelijke erf gekomen is van Willem Adriaensse van der Weel en het oostelijke deel van Gerrit Jacobse Hoogeveen, belend ten oosten en noorden Tonis Pietersz Rietvelt, ten zuiden de Heerweg en ten westen de Polderkade. Koopsom 50 gulden." 
van Tol, Machteltie [Jans] (I19850)
 
15449 Nieuwveen,03-06-1660:
"
Jacob Cornelisz van Ruijten, jongeman te Nieuwveen, testeert ziek zijnde tot zijn universele erfgenamen zijn broer Gerrit Cornelisz van Ruijten en zijn zuster Annetge Cornelisdr van Ruijten, getrouwd met Erasmus Anthonisz van Swieten. Zijn moeder Marritgen Gerritsdr ontvangt een legitieme portie." 
van Ruijten, Jacob [Cornelisz] (I19737)
 
15450 Nieuwveen,23-04-1676:
"Jan de Lange, schoolmeester te Zevenhoven, verkoopt aan Cornelis Rijcken Binckershoeck, een schuur met erf die voor de ene helft de Lange en voor de andere helft de erfgenamen van Jacob Cornelisz van Ruijten en Aeffje Jacobsdr de Lange toekomt, gelegen in Nieuwveen, belend ten oosten en zuiden de Wetering, ten westen de kinderen van Jan Ariensz Croocq en ten noorden Maerten Jansz van Swieten. Koopsom 180 gulden." 
Gezin F6578
 

      «Vorige «1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... 317» Volgende»